W kierunku spójnego europejskiego podejścia do roszczeń zbiorowych cz I roszczenia zbioroweW kierunku spójnego europejskiego podejścia do roszczeń zbiorowych

L. Kolarska-Bobińska: Na mocy traktatu Lizbońskiego wracamy do debaty nad wprowadzeniem nowego aktu ustawodawczego. Sprawozdanie to potwierdza wcześniejsze stanowisko. Najważniejsza jest kwestia czy Europa chce wspólnego systemu podejścia do roszczeń zbiorowych. System taki istnieje już w USA, a w UE z pewnością będzie potrzebny. Powinien on służyć konsumentom, a nie wielkim korporacjom. Potrzebna jest dobra ochrona i nadzór, aby zapobiegać nadużyciom. Roszczenia zbiorowe dla profesjonalnych organizacji nie są potrzebne. System ma służyć obywatelom. Wszelkie przypadki roszczeń zbiorowych muszą podlegać ocenie opt in. Prawo UE ma wyznaczać standardy minimalne, a to od państw członkowskich będzie zależała reszta – decyzja na temat odszkodowań etc. Cieszą mnie wyniki konsultacji publicznych i czekamy na ich analizę. W dobie globalizacji, wspólnego rynku europejskiego taki system jest niezbędny, aby konsument mógł stawić czoła koncernom.

De Angelis: KE nie pierwszy raz zajmuje się tym tematem. Kwestia ta została ujęta najpierw w Zielonej, a potem w Białej księdze. Konsumenci popierają te inicjatywy, w przeciwieństwie do firm.

C. Turmes: Jest to bardzo ważne sprawozdanie i niezwykle istotny temat polityczny.

A. Niebler: System funkcjonujący w USA nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Odszkodowania wynoszące miliony trafiają w większości do maszyny prawniczej zatrudnionej do pozwów. Nam natomiast powinno zależeć na zwiększeniu ochrony konsumentów. System ten nie powinien być nadużywany, jednak takie zagrożenia istnieją. Tym bardziej nie powinniśmy dostosowywać systemu prawnego UE do tego funkcjonującego w USA.

R. Goebbels: W USA kosztem wnioskodawców bogacą się wielkie kancelarie prawne. Nie da się jednak wyeliminować tego typu nadużyciom, a powinno nam zależeć na dobru konsumentów i dlatego taki system nie ma sensu.

M. Rivasi: Jest to niezwykle ważna kwestia i problem natury politycznej czy pozostawimy konsumentów i małych przedsiębiorców samych sobie w walce z wielkimi koncernami. Jak konsument, który np. cierpi z powodu skutków ubocznych leków ma przeciwstawić się gigantowi farmaceutycznemu.

Roszczenia zbiorowe

Roszczenia zbiorowe

Dobrym przykładem jest kwestia niemożliwości dokupienia baterii do iPadów – procedura została wszczęta, co działa na korzyść konsumentów. Często

Przedstawiciel KE: W tej chwili poszukujemy zasad europejskiego systemu pozwów zbiorowych. Musimy przeciwdziałać nielegalnym działaniom firm. KE nie chce widzieć w Europie kultury sporów sądowych istniejącej w USA, nie jest to jedyny system, a Europa poszukuje równowagi, aby uniknąć pułapek systemu amerykańskiego.