W kierunku spójnego europejskiego podejścia roszczeń zbiorowych cz II roszczenia zbioroweW kierunku spójnego europejskiego podejścia roszczeń zbiorowych

L. Kolarska-Bobińska: Interesy w tej kwestii są niezwykle sprzeczne. Istnieją również obawy o ewentualne nadużycia tych regulacji. Należy, więc podchodzić do tego tematu bardzo ostrożnie. Niektóre małe firmy nie mają środków na wszczęcie postępowania, jednak stworzenie osobnego funduszu roszczeń mogłoby być źródłem wielu nadużyć.

F. Hall: Podmioty, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa cierpią z powodu skażenia środowiska. Również w zakresie ochrony środowiska powinna istnieć możliwość uruchamiania roszczeń zbiorowych. W wielu przypadkach opt in może być najlepszą opcją, ale niekiedy opt out stanowi optymalne rozwiązanie.

C. Turmes: Prezentowana opinia jest bardzo wyważona. Jednak należy jasno powiedzieć, czego oczekujemy od KE.

F. Grossetete: Już wcześniej mówiono o kwestiach uregulowania ewentualnych pozwów zbiorowych. Wprowadzając takie regulacje łamane są jednak istniejące prawa w państwach członkowskich na rzecz porządku anglosaskiego. Propozycja KE może oznaczać negatywne konsekwencje dla MŚP. Rozwiązania te wydają się przedwczesne, gdyż system prawny UE nie jest na nie gotowy, a ewentualne skutki takich rozwiązań nie zostały prawidłowo oszacowane.

Przedstawiciel KE: Wyniki konsultacji społecznych ukazują zadowolenie stron zainteresowanych. Istnieje potrzeba wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń przeciwko nadmiernym roszczeniom. Jasny jest też sygnał, aby uniknąć zbytniego podobieństwa do systemu amerykańskiego.

Roszczenia zbiorowe

Roszczenia zbiorowe

Większość zainteresowanych opowiada się za opcją opt in. Jest potrzeba, aby UE zrobiła więcej niż jest w obecnych regulacjach. Biznes jest w większości przeciwny wprowadzeniu takich regulacji w przeciwieństwie do konsumentów.